Quận 2

Tin rao tại Quận 2

Bán
Giá: 4.450.000.000 đ
Diện tích: 109 m2
Số phòng ngủ: 0
Bán
Giá: 5.900.000.000 đ
Diện tích: 59 m2
Số phòng ngủ: 4

Dự án tại Quận 2