Quận 2

Tin rao tại Quận 2

Bán
Diện tích: 148 m2
Số phòng ngủ: 4
Còn giao dịch
10.500.000.000 đ
Bán
Diện tích: 59 m2
Số phòng ngủ: 4
Còn giao dịch
6.000.000.000 đ
Bán
Diện tích: 144 m2
Số phòng ngủ: 0
Còn giao dịch
25.000.000.000 đ
Bán
Diện tích: 109 m2
Số phòng ngủ: 0
Còn giao dịch
4.450.000.000 đ

Dự án tại Quận 2