Quận 7

Danh sách nhà bán, cho thuê  các dự án tại Quận 7

Tin rao tại Quận 7

Bán
Diện tích: 40 m2
Số phòng ngủ: 2
Còn giao dịch
3.600.000.000 đ
Bán
Diện tích: 117 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
6.500.000.000 đ
Bán
Diện tích: 105 m2
Số phòng ngủ: 2
Đã giao dịch
3.700.000.000 đ
Bán
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 3
Đã giao dịch
3.800.000.000 đ
Bán
Diện tích: 71 m2
Số phòng ngủ: 2
Đã giao dịch
2.600.000.000 đ
Bán
Diện tích: 113 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
4.500.000.000 đ
Cho thuê
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
28.000.000 đ/tháng
Bán
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
4.000.000.000 đ
Cho thuê
Diện tích: 105 m2
Số phòng ngủ: 2
Ngưng giao dịch
18.500.000 đ/tháng
Bán
Diện tích: 71 m2
Số phòng ngủ: 2
Đã giao dịch
2.500.000.000 đ