TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là thành phố lớn và sôi động nhất Việt Nam. Thành phố có có quy hoạch hiện đại, thị trường bất động sản sôi động, gía cao và luôn dẫn đầu xu thế cả nước.

Tin rao tại TP. Hồ Chí Minh

Bán
Diện tích: 40 m2
Số phòng ngủ: 2
Còn giao dịch
3.600.000.000 đ
Bán
Diện tích: 117 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
6.500.000.000 đ
Bán
Diện tích: 105 m2
Số phòng ngủ: 2
Đã giao dịch
3.700.000.000 đ
Bán
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 3
Đã giao dịch
3.800.000.000 đ
Bán
Diện tích: 71 m2
Số phòng ngủ: 2
Đã giao dịch
2.600.000.000 đ
Bán
Diện tích: 113 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
4.500.000.000 đ
Cho thuê
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
28.000.000 đ/tháng
Bán
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
4.000.000.000 đ
Bán
Diện tích: 95 m2
Số phòng ngủ: 4
Còn giao dịch
10.500.000.000 đ
Cho thuê
Diện tích: 105 m2
Số phòng ngủ: 2
Ngưng giao dịch
18.500.000 đ/tháng