Hinh-Profile-NHC

Cuong Nguyen

cuong@giakhangland.net
https://fb.com/cuongnh

GỌI CHO Cuong Nguyen

0988 83 45 45

THÔNG TIN VỀ Cuong Nguyen

Giới thiệu về Cường Nguyễn

Các sản phẩm Cuong Nguyen đang đăng

Bán
Diện tích: 40 m2
Số phòng ngủ: 2
Còn giao dịch
3.600.000.000 đ
Bán
Diện tích: 117 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
6.500.000.000 đ
Bán
Diện tích: 113 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
4.500.000.000 đ
Bán
Diện tích: 95 m2
Số phòng ngủ: 4
Còn giao dịch
10.500.000.000 đ
Bán
Diện tích: 121 m2
Số phòng ngủ: 5
Còn giao dịch
11.800.000.000 đ
Bán
Diện tích: 76 m2
Số phòng ngủ: 2
Còn giao dịch
5.400.000.000 đ
Bán
Diện tích: 105 m2
Số phòng ngủ: 2
Đã giao dịch
3.700.000.000 đ
Bán
Diện tích: 71 m2
Số phòng ngủ: 2
Đã giao dịch
2.600.000.000 đ
Bán
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
4.000.000.000 đ