Hinh-Profile-NHC

Cuong Nguyen

https://fb.com/cuongnh

GỌI CHO Cuong Nguyen

0988 83 45 45

THÔNG TIN VỀ Cuong Nguyen

Giới thiệu về Cường Nguyễn

Các sản phẩm Cuong Nguyen đang đăng

Cho thuê
Diện tích: 105 m2
Số phòng ngủ: 2
Còn giao dịch
18.500.000 đ/tháng
Bán
Diện tích: 105 m2
Số phòng ngủ: 2
Ngưng giao dịch
3.800.000.000 đ
Bán
Diện tích: 44 m2
Số phòng ngủ: 1
Còn giao dịch
1.850.000.000 đ
Bán
Diện tích: 144 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
4.900.000.000 đ
Bán
Diện tích: 106 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
3.890.000.000 đ
Bán
Diện tích: 65 m2
Số phòng ngủ: 2
Còn giao dịch
2.100.000.000 đ
Bán
Diện tích: 240 m2
Số phòng ngủ: 4
Còn giao dịch
22.500.000.000 đ
Bán
Diện tích: 126 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
3.600.000.000 đ
Cho thuê
Diện tích: 157 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
38.000.000 đ/tháng
Bán
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
3.900.000.000 đ
Bán
Diện tích: 118 m2
Số phòng ngủ: 3
Đã giao dịch
3.950.000.000 đ
Bán
Diện tích: 20 m2
Số phòng ngủ: 2
Còn giao dịch
2.500.000.000 đ
Bán
Diện tích: 118 m2
Số phòng ngủ: 3
Đã giao dịch
4.500.000.000 đ
Cho thuê
Diện tích: 2.400 m2
Số phòng ngủ: 0
Còn giao dịch
45.000.000 đ/tháng
Bán
Diện tích: 100 m2
Số phòng ngủ: 4
Ngưng giao dịch
6.600.000.000 đ