Truong Thi kim Tuyen

Kim Tuyến

tuyen@giakhangland.vn
https://fb.com/kimtuyen2280

GỌI CHO Kim Tuyến

090 141 81 89

THÔNG TIN VỀ Kim Tuyến

Giới thiệu về Kim Tuyến

Các sản phẩm Kim Tuyến đang đăng

Bán
Diện tích: 132 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
7.700.000.000 đ
Bán
Diện tích: 114 m2
Số phòng ngủ: 3
3.000.000.000 đ
Bán
Diện tích: 90 m2
Số phòng ngủ: 4
2.680.000.000 đ
Bán
Diện tích: 59 m2
Số phòng ngủ: 4
Còn giao dịch
6.000.000.000 đ
Cho thuê
Diện tích: 120 m2
Số phòng ngủ: 3
Đã giao dịch
15.000.000 đ/tháng
Bán
Diện tích: 51 m2
Số phòng ngủ: 2
3.800.000.000 đ