Nguyen Thi Ngoc Linh

Ngọc Linh

Nguyễn Thị Ngọc Linh

GỌI CHO Ngọc Linh

0986197562

THÔNG TIN VỀ Ngọc Linh

Các sản phẩm Ngọc Linh đang đăng

Cho thuê
Diện tích: 106 m2
Số phòng ngủ: 3
Còn giao dịch
16.000.000 đ/tháng
Cho thuê
Diện tích: 118 m2
Số phòng ngủ: 3
Đã giao dịch
16.000.000 đ/tháng